Välkomna!

Christoffer Nordqvist Executive Search är det lilla personliga företaget med det stora företagets kompetens och erfarenhet. Sedan 2002 har vi på olika sätt bidragit till våra kunders framgång genom vår kompetens. Vi är en tillförlitlig samarbetspartner när det gäller att rekrytera och utveckla ett framgångsrikt ledarskap.

Executive Search är den metod som vi använder oss av för att på ett effektivt och framgångsrikt sätt rekrytera ledare och nyckelpersoner och i vårt arbete med att utveckla ledarskapet använder oss alltid av evidensbaserad metoder för att nå ett framgångsrikt resultat. Vår verksamhetsförståelsen i kombination med vår kunskap om människor och ledarskap utgör fundamentet i vårt arbete. 

Våra kunder återfinns både inom den offentliga och privata sektorn, men vi har mest erfarenhet från branscher som IT, Bygg/fastighet och verkstadsindustrin. Vi är auktoriserade av ESK (Sveriges Executive Search konsulter) och följer därmed föreningens etiska normer i syfte att ge dig som kund en tryggare och mer kvalitativ rekrytering.

Vi är inte störst, men vi skapar framgångsrika resultat!