Välkomna!

Utgångspunkten i vårt arbete är att en organisations utvecklingskraft finns i människorna – hos cheferna och hos medarbetarna. Både ledarskap och medarbetarskap bygger på förmågan att använda sig själv i samspelet med andra. Självkännedom, förmåga att lyssna, integritet och mod är nyckelord både för goda ledare och goda medarbetare. Självkännedom och självkänsla är avgörande för att relationerna med andra människor, t.ex. i arbetslivet, ska fungera. Vi kallar det det för Det Inre Ledarskapet.

Genom att bli mer medveten om det inre ledarskapet skapar vi förutsättningar för att du ska må bra, prestera bra och kunna leda dig själv till det livet du vill leva både privat och professionellt.  Forskning visar att medvetenhet leder till högre engagemang på jobbet samt att medvetenhet är den absolut viktigaste faktorn för framgång i arbetslivet. Vi baserar vårt arbete på utvecklingsprogrammet The Human Element. The Human Element är en väl genomarbetad, beprövad och effektiv modell - för såväl personlig som organisatorisk utveckling.

Modellen är resultatet av 40 års forskning och erfarenhet, skapad av den amerikanske psykologen Will Schultz (som också står bakom den välkända FIRO-teorin). Den är besläktat med ledarskapsprogrammet UGL men är i större utsträckning inriktat på dig själv och din egen utveckling för att genom detta sedan kunna skapa ett autentiskt ledarskap av andra.